Maksu- ja peruutusehdot

MAKSUEHDOT
Alla olevia maksuehtoja sovelletaan, ellei toisin kirjallisesti sovita varauksen yhteydessä.
Varauksen vahvistamiseksi asiakkaan on maksettava varauksen yhteydessä 20% vuokrahinnasta
(varausmaksu). Varaus vahvistetaan vasta, kun varausmaksu on maksettu kokonaisuudessaan. Kun
Havu Resort Oy on vastaanottanut varausmaksun, varaus vahvistetaan asiakkaalle kirjallisesti.
Loppumaksu (jäljellä oleva 80% kaikista vuokrakustannuksista) on maksettava viimeistään 6 viikkoa
ennen asiakkaan saapumista majoituspaikkaan. Jos varaus tehdään alle 6 viikkoa ennen saapumista,
koko vuokrahinta on maksettava varauksen yhteydessä. Maksamalla varausmaksun asiakas hyväksyy
nämä ehdot.

MAKSUTAPA
Maksut voidaan suorittaa pankkisiirrolla Havu Resort Oyn tilille tai vaihtoehtoisesti pankki- tai
luottokortilla (Visa, Mastercard). Asiakas on velvollinen maksamaan mahdolliset kulut erilaisista
maksutavoista. Verkkomaksut suoritetaan Paytrail Oyj:n maksulaitoksen kautta, jota valvoo
Finanssivalvonta. Kaikkien maksujen on oltava euroissa.

PERUUTUSEHDOT
Alla olevia peruutusehtoja sovelletaan, ellei toisin kirjallisesti sovita varauksen yhteydessä.
Kaikki asiakkaan tekemät peruutukset on tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) ja lähetettävä Havu Resort Oylle. Peruutuspäiväksi katsotaan päivämäärä, jolloin Havu Resort Oy saa sähköpostin peruutuksesta.
Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 6 viikkoa ennen saapumista ja 80% varauksesta on edelleen
maksamatta, asiakkaan ei tarvitse maksaa loppumaksua (jäljellä oleva 80% vuokrakustannuksista). Jos
peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 6 viikkoa ennen saapumista ja loppumaksu on jo toimitettu, Havu
Resort Oy on velvollinen palauttamaan tämän 80% maksun. Ennakkovarauksen yhteydessä
suoritettavaa varausmaksua ei palauteta. Jos peruutus tapahtuu alle 6 viikkoa ennen saapumista,
asiakkaalle ei palauteta suoritettuja maksua. Havu Resort Oy ei ole velvollinen palauttamaan
mahdollisia maksutavoista koituneita lisäkustannuksia.
Peruutusehdot koskevat kaikkia tapauksia, mukaan lukien tapaukset joissa asiakkaan perheenjäsen
esimerkiksi sairastuu vakavasti, on onnettomuudessa tai menehtyy. Havu Resort Oy suosittelee kaikkia
asiakkaita varmistamaan, että heillä on asianmukainen matkavakuutus, joka kattaa koko
matkaseurueen äkillisten onnettomuuksien varalta ja korvaa myös matkan peruutuksen. Vakuutukset ja
niiden peruutusturva eivät ole saatavilla tai ostettavissa Havu Resort Oyn kautta.

MUUTOKSET VARAUSAJANKOHTAAN
Muutokset varausajankohtaan varauksen vahvistamisen jälkeen ovat mahdollisia Havu Resort Oyn
hyväksynnällä ja varaustilanteen puitteissa. Varausajankohdan muutoksissa maksu-ja peruutusehdot
säilyvät alkuperäisen ajankohdan mukaisina, ellei kirjallisesti sovita toisin. Muutokset ajankohtaan
voivat muuttaa myös vuokrahintaa, tämä määräytyy Havu Resort Oyn asettaman hintataulukon
mukaan. Lisäksi Havu Resort Oy perii kaikista varausajankohdan muutoksista 70€:n palvelumaksun.

HAVU RESORT OYN OIKEUS VARAUKSEN PERUMISEEN
Havu Resort Oylla on oikeus peruuttaa asiakkaan varaus ylivoimaisen esteen sattuessa. Havu Resort
Oylla on myös oikeus peruuttaa varaus ilman erillistä ilmoitusta, jos asiakas ei maksa varausmaksua tai loppumaksua sovittuna eräpäivänä. Jos varaus joudutaan perumaan asiakkaan häiriökäyttäytymisen
vuoksi majoituksen aikana, asiakkaalle ei palauteta maksuja.
Erittäin epätodennäköisessä tapauksessa, jossa Havu Resort Oy tekee huomattavan muutoksen
varaukselle tai peruuttaa sen, Havu Resort Oy ilmoittaa asiasta asiakkaalle välittömästi. Tässä
tilanteessa Havu Resort Oy on vastuussa asiakkaan maksaman kokonaissumman palauttamisesta. Jos
asiakas niin haluaa, Havu Resort Oy on sitoutunut tekemään kaikkensa tarjotakseen samanlaisen
vaihtoehdon kuin alkuperäinen majoitus hinnaltaan, tasoltaan ja alueeltaan.
Jos peruutus tapahtuu Havu Resort Oyn toimesta, muussa kuin force majeure tilanteessa, Havu Resort
Oy on velvollinen palauttamaan 100% kaikista asiakkaan Havu Resort Oylle toimittamista maksuista.
Havu Resort Oy ei ole velvollinen tarjoamaan taloudellista korvausta Havu Resort Oylle suoritettujen
maksujen lisäksi.

VASTUU, VAURIOT JA YLIVOIMAINEN ESTE
Jos asiakas vahingoittaa kiinteistöä vuokra-ajalla, asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot
kokonaisuudessaan Havu Resort Oylle, jonka antamia sääntöjä ja ohjeita tulee noudattaa vuokraaikana. Kaikki rikkomukset voivat johtaa korvausvaatimuksiin. Tiettyjen kiinteistöjen kohdalla asiakkaan
on maksettava vakuusmaksu (jota kutsutaan myös takuuvuokraksi) vuokra-ajan alussa mahdollisten
rikkoutumisten, vaurioiden, varkauksien tai liiallisen sotkun kattamiseksi. Mahdollisesta
vakuusmaksusta ilmoitetaan aina asiakkaalle ennen varauksen vahvistamista. Vakuus palautetaan
vuokra-ajan jälkeen, jollei vaurioita, maksamattomia maksuja tai erillisiä siivousvaatimuksia ole
ilmoitettu. Jos vakuusmaksua ei ole, Havu Resort Oyllä on oikeus vaatia tarpeellinen summa kiinteistön palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa.
Havu Resort Oy ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisista esteistä tai
poikkeuksellisista olosuhteista ja jotka ovat Havu Resort Oyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.
Tällaisia ylivoimaisia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset,
sotatoimet, siviilihäiriöt, matkakohteessa esiintyvä terveydellinen uhka kuten vakava tauti tai
luonnonkatastrofit tai muut epäsuotuisat sääolosuhteet ja luonnonilmiöt. Havu Resort Oy ei voida pitää vastuullisena mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen, boilereiden, uima-altaan suodatusjärjestelmien, internet-yhteyksien ja julkisten palveluiden, kuten veden, kaasun ja sähkön, häiriöistä.
Kaikki kiinteistöön jääneet arvoesineet ovat asiakkaan omalla vastuulla. Havu Resort Oy eivät ole
vastuussa niiden häviämisestä.

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ
Ainoastaan henkilöillä, joiden nimet ovat varauslomakkeessa, on oikeus käyttää kiinteistöä. Sallittua
enimmäismäärää, kaikki lapset mukaan lukien, ei saa ylittää, ellei siitä ole sovittu ennen varausta.
Omistajalla on oikeus irtisanoa vuokraus ilman ennakkoilmoitusta ja ilman palautusta, jos henkilöiden
enimmäismäärä ylitetään.
Jos asiakas aikoo käyttää kiinteistöä minkäänlaiseen kaupalliseen käyttöön, kuten valokuvauksiin tai
muuhun kuvaamiseen, tai yksityisiin tapahtumiin, kuten häihin, hääjuhliin, suuriin juhliin tai kokouksiin, tämä on mainittava ennen varausta. Tällainen käyttö on sovittava aina erikseen etukäteen.
Asiakkaan on varmistettava, että omaisuutta, sekä kaikkia tavaroita ja laitteita käsitellään huolellisesti ja että ne palautuvat samassa kunnossa kuin ne alunperin olivat. Kaikki vahingot tai rikkoutumiset on ilmoitettava Havu Resort Oylle mahdollisimman pian. Asiakas on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimiston katoamisista tai vahingoista. Havu Resort Oy pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta tällaiset katoamiset, rikkoutumiset tai vahingot. Asiakkaiden saunan ja porealtaan käyttö on omalla vastuulla.
Lapsia on aina valvottava. Havu Resort Oy ei ole vastuussa altaiden käytöstä.
Asiakkaan on noudatettava saapumisohjeiden mukaisia saapumis- ja lähtöaikoja. Muita saapumis- tai
lähtöaikoja varten vuokralaisen on oltava etukäteen yhteydessä Havu Resort Oylle niin ajoissa kuin
mahdollista. Kaikista poikkeavista saapumis- tai lähtöajoista aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.
Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja, ellei Havu resor Oyn kanssa ole erikseen sovittu. Havu Resort Oy pidättää oikeuden lisätä lisämaksun ja/tai vakuusmaksun määrää. Lemmikkieläinten määrä on sovittava ennen varauksen hyväksymistä.
Havu Resort Oylle on annettava kohtuullinen pääsy kiinteistöön kiireellisen huollon ja/tai tarkastuksen
suorittamiseksi.

TIEDOT
Havu Resort Oyn verkkosivuilla julkaistut hinnat voivat muuttua, niissä voi myös olla teknisiä virheitä jailmeisiä typografisia virheitä.
Vaikka Havu Resort Oy pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että annetut kuvaukset ovat tarkkoja, Havu
Resort Oy ei voi ottaa vastuuta mahdollisista virheistä niiden sisällössä. Asiakkaan on hyväksyttävä,
että käytetyn valokuvan/kuvituksen/tekstin ja todellisen omaisuuden välillä voi esiintyä pieniä eroja.
Havu Resort Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä tarpeellisia muutoksia omaisuuden erittelyyn
toiminnallisten vaatimusten valossa. Jatkuvan kehityksen vuoksi Havu Resort Oy pidättää oikeuden
muuttaa mainittuja tai aiemmin saatavilla olleita huonekaluja, varusteita, mukavuuksia, tiloja tai mitä tahansa toimintaan liittyvää osaa ilman ennakkoilmoitusta.

MAJOITUS JA YMPÄRISTÖ
Osa kiinteistöistä sijaitsee metsäisellä alueella, joissa asiakkaat voivat kohdata kasvistoa ja eläimiä, kuten hyttysiä, ampiaisia, muurahaisia jne. Jotkut kiinteistöt sijaitsevat ei-pinnoitetuilla teillä.
Rakennus- tai tietyöt ja niistä aiheutuva melu voivat olla käynnissä mihin tahansa aikaan vuodesta
läheisellä kiinteistöllä tai maalla. Tämä ei ole Havu Resort Oyn valvonnassa, eikä se ole vastuussa
mistään rakennus- tai tietöistä, jotka tapahtuvat lähistöllä. Jos tällainen tilanne on tiedossa, Havu
Resort Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaalleen kaikista tapahtumista, mutta työt voivat tapahtua milloin
tahansa myös ilman ennakkotietoa.

VALITUKSET
Mikäli kiinteistön kanssa ilmenee ongelmia, asiakkaan on esitettävä kaikki valitukset Havu Resort Oylle heti ne havaittuaan, jotta Havu Resort Oyllä on riittävästi aikaa ja mahdollisuus ratkaista ongelma.
Havu Resort Oy pyrkii kykyjensä puitteissa ratkaisemaan ongelman asiakkaalle tyydyttävällä tavalla.
Asiakkaan on aina annettava Havu Resort Oylle mahdollisuus ehdottaa sopivaa ratkaisua valitukseen.
Jos valitusta ei ratkaista tyydyttävällä tavalla, asiakkaan tulee toimittaa mahdollisimman tarkka ja
yksityiskohtainen valitus kirjallisesti Havu Resort Oylle.
Valituksia, jotka on ilmoitettu ja vastaanotettu yli 48 tuntia vuokra-ajan päättymisestä, ei oteta
huomioon, eikä Havu Resort Oy hyväksy tällaisia vaatimuksia tai valituksia. Jos asiakas jättää
kiinteistön ennen lähtöpäivää ilmoittamatta ongelmista Havu Resort Oylle, asiakkaalla ei ole oikeutta
korvaukseen.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Nämä varauksen ehdot säädetään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Mikäli tämän sopimuksen
ehtoihin liittyvää riitaa ratkaistaan, Keski-Suomen tuomioistuimella on toimivalta.
Maksaessaan ensimmäisen maksun vahvistaakseen varauksen, asiakas hyväksyy täysin nämä
varausehdot.